استخدام کارگرساده با بیمه و حقوق بالا

استخدام کارگرساده با بیمه و حقوق بالا

کارگرساده‎ جهت‏‎ کار در کارخانه تولیدی الکتروموتور(گل ژن) با حقوق وزارت کار + بیمه نیازمندیم محدوده سه راه سیمان .

33856517 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حقوق و مزايا حقوقومزايا حقوقي حقوق مدني حقوق مدون حقوق گمرکي حقوق بشر حقوق بينالملا حقوق حقوقدان حقوق حقه حقوق پرداختن حقوق دادن بالاگفته بالاقتضا