استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

درآمد 20 میلیون در ماه رویا نیست !!! استخدام فقط 2 نفر فروشنده کوشا ، فن بیان خوب خوش پوش سجودی .

09013384260 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشنده اقساطي