استخدام دامپرور حرفه ای با 10 سال سابقه

استخدام دامپرور حرفه ای با 10 سال سابقه

به یک دامپرور حرفه ای با10سال سابقه جهت مزرعه پرورش شترمرغ در تهران نیازمندیم .

09129354742 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دامپرور حرفه حرفه اي حرفهاي سال تحصيلي سالخورده شدن سالگي سالمند سالخوردگي سالنما سالروز سالگرد ساليانه سالانه سالن زيبايي