استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد استخدام مینماید 1 - کارگر ساده آقا 10 نفر ساکنین اسلامشهر - رباط کریم - پرند تلفن تماس 7 - .

56235006 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح