استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

شرکت کارتن سازی آریانا واقع در کهریزک جهت تکمیل نیروی انسانی به 30 نفر کارگر ساده با بیمه و ناهارواضافه کار و سرویس از آدران اسلامشهر،شهرری سه راه آذری نیازمند می باشد (داخلی153) .

56540324 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح