استخدام کارگر برای کار در بوفه سینما

استخدام کارگر برای کار در بوفه سینما

تعدادی کارگر برای کار در بوفه سینما ( ترجیحا غرب تهران ) از ساعت 15 تا 23 شب .

09100031310 , 09121055402 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده کارکرد