راننده‌ بااتومبیل‌‌405پرشیا

راننده‌ بااتومبیل‌‌405پرشیا

راننده‌ با اتومبیل‌‌ 405پرشیا ، سمند تاکسی تیبا مدل 92 به‌ بالا جهت‌ ارگان‌ دولتی‌ با بیمه‌ و مزایا و .

55891377 , 55890229 ,
رانندهتاکسي راننده راننده دار راننده‌ بااتومبیل‌‌405پرشیا