استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

تعدادی کارگرساده خانم و آقا و تعدادی بسته بند خانم نیازمندیم .

09126762238 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح