استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

بدون سابقه کار آقا جوان آموزش درحین کار (صالحی) ـ .

09338335305 , 67594 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح