دعوت به همکاری در شرکت نوید وصال ایرانیان (NWI)

دعوت به همکاری در شرکت نوید وصال ایرانیان (NWI)

شرکت نوید وصال ایرانیان (NWI) یکی از شرکت های فعال در عرصه مخابرات برای تکمیل کادر خود در شهرهای استان تهران نیاز به جذب نیروی انسانی با تحصیلات کاردانی یا کارشناسی برق و کامپیوتر و رشته های زیرمجموعه آنها را دارد. لطفا برای ثبت درخواست به صفحه استخدام در سایت شرکت به آدرس nwiran.com مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایید. .

,
دعوت شدن دعوت دعوت نامه دعوت کردن دعوت به عمل آمدن شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل