استخدام  نوشیدنی زن سرو سرد

استخدام نوشیدنی زن سرو سرد

نوشیدنی زن سرو سرد مسلط به گارنیش در رستوران فرنگی منطقه قیطریه چیذر حقوق توافقی + بیمه و صبحانه و ناهار و شام نیازمندیم .

09125571544 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سرود ياتصنيف سروصدا کردن سرويس سروان سرو سرون سرود برگردان سرود تهليلي سروآزاد سروي سروصدا سروصدا راه انداختن سرودن سروکله زدن سروکار