استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

یک شرکت معتبر در نظر دارد یک نیرو ( آقا ) به عنوان اپراتور دستگاه امحا زباله های بیمارستانی امحا زباله های بیمارستانی استخدام نماید .

22064614 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ماهرو