استخدام خیاط مزدی دوز

استخدام خیاط مزدی دوز

کارگر ساده جهت کار در تولیدی مانتو محدوده جمهوری نیازمندیم .

09125169240 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دوزيست دوزنه دوزباني دوزبانه دوزوکلک دوزخ دوزخي دوز و کلک زدن دوز و کلک چيدن دوزندگي کردن دوزندگي دوزدي کردن دوزنده خیاط مزدی