استخدام کارگر رستوران

استخدام کارگر رستوران

تعدادی کارگرساده (آقا) جهت رستوران واقع در نیاوران نیازمندیم .

09129318186
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده رستوران