استخدام کارگرساده

استخدام کارگرساده

تعدادی کارگرساده خانم و آقا جهت کار در صحافی نیازمندیم ـ .

09381886133 , 66752203 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگرساده