استخدام  در شرکت پیمانکاری و بازرگانی

استخدام در شرکت پیمانکاری و بازرگانی

یک شرکت معتبر پیمانکاری و بازرگانی جهت تکمیل کادر بازرگانی از یک نفر خانم/آقا با مدرک تحصیلی مرتبط دعوت بعمل می آورد. ساعت کار 8:30تا17 پنجشنبه ها:8:30الی13 ارسال رزمه به: .

, tsdcoinfo@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل