استخدام کارگرساده جهت میزبرش

استخدام کارگرساده جهت میزبرش

به یک کارگرساده جهت پای میز برش پوشاک زنانه آقا یا خانم حداکثرسن 30سال دارای حداقل تحصیلات دیپلم نیازمندیم .

66487554 , 09306234896 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي جهت ديگر جهت جهت ياب جهتيابي جهت يابي کردن جهت يابي جهت دار کارگرساده میزبرش