استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

نیروی بسته بندی پکیج خانم حقوق + بیمه سن 30 سال محل شرکت جردن .

4300 , 26208194 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي