استخدام منشی

استخدام منشی

به یک نفر منشی فروش آشنا به فضای مجازی نیازمندیم.محدوده مترو امام خمینی .

09122445607 , 66343026 ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي منشی