استخدام  تکنسین فنی مکانیک

استخدام تکنسین فنی مکانیک

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

خیاط ماهر و برشکار ماهر

خیاط ماهر و برشکار ماهر

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

درآمد 30 میلیون درماه

درآمد 30 میلیون درماه

فروشنده ( آقا و خانم )

فروشنده ( آقا و خانم )

کارگر ساده

کارگر ساده

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

درآمد میلیونی

درآمد میلیونی

استخدام یک نفر راننده با اتومبیل سواری

استخدام یک نفر راننده با اتومبیل سواری

استخدام کافی من ( آقا )

استخدام کافی من ( آقا )

آماده به کار

آماده به کار

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

درآمد 20 میلیونی

درآمد 20 میلیونی

پذیرشگر خانم باسابقه در هتل

پذیرشگر خانم باسابقه در هتل

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

مهندس‌کنترل‌کیفیت

مهندس‌کنترل‌کیفیت