به نیروی خانم جهت

به نیروی خانم جهت

تعدادی اتوکار و بسته بند

تعدادی اتوکار و بسته بند

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

به یک نفر کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده

کارگر ماهر  فرزکار ماهر

کارگر ماهر فرزکار ماهر

استخدام چرخکار شخصی دوز

استخدام چرخکار شخصی دوز

استخدام خیاط

استخدام خیاط

استخدام تراشکار

استخدام تراشکار

استخدام کارگرساده کیف

استخدام کارگرساده کیف

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز

استخدام در شرکت بیژن

استخدام در شرکت بیژن

استخدام کارشناس

استخدام کارشناس

استخدام شاورما زن

استخدام شاورما زن

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

استخدام حسابدار آقا

استخدام حسابدار آقا

استخدام بیرون بر و  کارگرساده

استخدام بیرون بر و کارگرساده

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

استخدام جلوبندی ساز خودرو

استخدام جلوبندی ساز خودرو

استخدام برشکار ماهر زنانه جمهوری

استخدام برشکار ماهر زنانه جمهوری