استخدام زیگزال دوز و خیاط

استخدام زیگزال دوز و خیاط

تعدادی چرخکار تی شرت مردانه

تعدادی چرخکار تی شرت مردانه

استخدام برشکار و بسته‌بند

استخدام برشکار و بسته‌بند

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام خیاط چرخکار و زیگزال دوز

استخدام خیاط چرخکار و زیگزال دوز

استخدام 4 نفر وسط کار

استخدام 4 نفر وسط کار

استخدام زیگزالدوز تریکو

استخدام زیگزالدوز تریکو

تعدادی چرخکار  زنانه دوز

تعدادی چرخکار زنانه دوز

استخدام وسط کار

استخدام وسط کار

وسط کار و بسته بند

وسط کار و بسته بند

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز

استخدام  تعدادی راسته دوز

استخدام تعدادی راسته دوز

استخدام مزدی دوزمانتو

استخدام مزدی دوزمانتو

استخدام چرخکار ماهر در شهرک وردآورد

استخدام چرخکار ماهر در شهرک وردآورد

یکنفر تحصیلدار پیک موتور

یکنفر تحصیلدار پیک موتور

مزدی دوز شومیز باتسویه نقدی

مزدی دوز شومیز باتسویه نقدی

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

استخدام دوزنده ماهر و با تجربه زنانه

استخدام دوزنده ماهر و با تجربه زنانه

استخدام قیچی کار

استخدام قیچی کار