مدیر داخلی خانم

مدیر داخلی خانم

استخدام سرپرست بازرگانی خارجی

استخدام سرپرست بازرگانی خارجی

مسئول برنامه ریزی تولید

مسئول برنامه ریزی تولید

استخدام مدیر در باشگاه ورزشی

استخدام مدیر در باشگاه ورزشی

استخدام مدیر اجرائی

استخدام مدیر اجرائی

خانم‌ با روابط‌ عمومی‌ بالا

خانم‌ با روابط‌ عمومی‌ بالا

مدیر داخلی خانم

مدیر داخلی خانم

استخدام مدیر خانم جهت کارخانه

استخدام مدیر خانم جهت کارخانه

استخدام مدیر فروش

استخدام مدیر فروش

سرپرست فروش

سرپرست فروش

باروژ -استخدام مدیر رستوران

باروژ -استخدام مدیر رستوران

استخدام سرپرست کارخانه و ماشین آلات در شرکت راهسازی معتبر

استخدام سرپرست کارخانه و ماشین آلات در شرکت راهسازی معتبر

استخدام مسئول منابع انسانی

استخدام مسئول منابع انسانی

استخدام مدیر اجرایی

استخدام مدیر اجرایی

استخدام مدیر رستوران

استخدام مدیر رستوران

استخدام مدیر اجرایی

استخدام مدیر اجرایی

استخدام مدیر ساختمان

استخدام مدیر ساختمان

استخدام مدیر تولید پوشاک در شهرک صنعتی نصیرآباد

استخدام مدیر تولید پوشاک در شهرک صنعتی نصیرآباد

استخدام مدیر در باشگاه ورزشی

استخدام مدیر در باشگاه ورزشی

سوپروایزر علمی

سوپروایزر علمی