تکنسین برق یا مکانیک

تکنسین برق یا مکانیک

استخدام تکنسین فنی

استخدام تکنسین فنی

کار در داروخانه

کار در داروخانه

تکنسین حرفه ای داروخانه مسلط به تاییدیه نسخه

تکنسین حرفه ای داروخانه مسلط به تاییدیه نسخه

استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

استخدام استاد مکانیک و جلوبندی کار ( با جای خواب )

استخدام استاد مکانیک و جلوبندی کار ( با جای خواب )

مکانیک و جلوبندی‌ساز

مکانیک و جلوبندی‌ساز

استخدام تکنسین برق الکترونیک

استخدام تکنسین برق الکترونیک

تعمیرکار مکانیک

تعمیرکار مکانیک

استخدام مکانیک

استخدام مکانیک

استخدام تکنسین برق و الکترونیک

استخدام تکنسین برق و الکترونیک

استخدام جلوبندی ساز خودرو

استخدام جلوبندی ساز خودرو

استخدام تکنسین رادیولوژی

استخدام تکنسین رادیولوژی

استخدام جلوبندیساز

استخدام جلوبندیساز

استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

استخدام کارگر نیمه ماهر مکانیک

استخدام کارگر نیمه ماهر مکانیک

استخدام مکانیک و شاگرد مکانیک

استخدام مکانیک و شاگرد مکانیک

استخدام صافکار نقاش

استخدام صافکار نقاش

استخدام / تکنسین برق الکترونیک

استخدام / تکنسین برق الکترونیک

استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق