صبحانه زن،گریل کار،پاستا زن

صبحانه زن،گریل کار،پاستا زن

استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

استخدام شاورما زن

استخدام شاورما زن

نیازمندنیروی کار آقا  آشنا با کار اشپزخانه(کترینگ)

نیازمندنیروی کار آقا آشنا با کار اشپزخانه(کترینگ)

استخدام آشپز آقا در کارخانه

استخدام آشپز آقا در کارخانه

استخدام 2 نفر کباب زن

استخدام 2 نفر کباب زن

استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

استخدام گریل کار

استخدام گریل کار

استخدام آشپز و کمک آشپز و کارگرساده

استخدام آشپز و کمک آشپز و کارگرساده

آشپز تخته کار و سالن کار

آشپز تخته کار و سالن کار

آشپز ، نگهبان ، سالن‌کار

آشپز ، نگهبان ، سالن‌کار

استخدام / کباب زن ، تخته کار

استخدام / کباب زن ، تخته کار

کمک آشپز رستوران بیرون بر ایرانی

کمک آشپز رستوران بیرون بر ایرانی

آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

استخدام کباب زن تهیه غذا

استخدام کباب زن تهیه غذا

آشپز حرفه ای سنتی

آشپز حرفه ای سنتی

به یک نفر

به یک نفر

استخدام کباب پز ماهر در قلهک

استخدام کباب پز ماهر در قلهک