استخدام مسئول دفتر مدیر عامل

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل

اپراتور خانم حقوق ثابت

اپراتور خانم حقوق ثابت

منشی مدیر عامل خانم

منشی مدیر عامل خانم

منشی خانم

منشی خانم

استخدام منشی مدیرعامل

استخدام منشی مدیرعامل

منشی اداری خانم در شرکت بازرگانی

منشی اداری خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام منشى و دستیار پزشک خانم

استخدام منشى و دستیار پزشک خانم

منشی و دستیار دندانپزشکی

منشی و دستیار دندانپزشکی

استخدام منشی

استخدام منشی

منشی خانم مجرب کامپیوتر

منشی خانم مجرب کامپیوتر

استخدام منشی جوابگویی تلفن

استخدام منشی جوابگویی تلفن

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

استخدام منشی آشنا به word و excel

استخدام منشی آشنا به word و excel

استخدام منشی اداری خانم

استخدام منشی اداری خانم

استخدام منشی آشنا به امور اداری و دفتری

استخدام منشی آشنا به امور اداری و دفتری

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

کارمند اداری (منشی خانم)

کارمند اداری (منشی خانم)

استخدام منشی

استخدام منشی

منشی و مسئول پذیرش خانم

منشی و مسئول پذیرش خانم