کارگر آقا جهت شیفت شب

کارگر آقا جهت شیفت شب

کارگر ساده

کارگر ساده

استخدام کارگر ساده (آقا)

استخدام کارگر ساده (آقا)

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا

استخدام کارگرساده با بیمه و حقوق بالا

استخدام کارگرساده با بیمه و حقوق بالا

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده

استخدام کارگر خط تولید

استخدام کارگر خط تولید

کارگر ساده

کارگر ساده

کارگر ساده در شهرک صنعتی پرند

کارگر ساده در شهرک صنعتی پرند

استخدام کارگرساده

استخدام کارگرساده

استخدام  کارگرساده آقا جهت هتل

استخدام کارگرساده آقا جهت هتل

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارخانه معتبر تولیدی شرق تهران

کارخانه معتبر تولیدی شرق تهران

کارگرساده خانم جهت کارگاه بسته بندی زعفران

کارگرساده خانم جهت کارگاه بسته بندی زعفران

استخدام  تعدادی کارگر ساده خانم

استخدام تعدادی کارگر ساده خانم

استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

به‌یک‌ کارگر ساده‌‌ خدماتی

به‌یک‌ کارگر ساده‌‌ خدماتی

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام یک نفر کارگر ساده

استخدام یک نفر کارگر ساده

استخدام کارگر مسلط به سنگ فرز

استخدام کارگر مسلط به سنگ فرز