استخدام تعمیرکارآسانسور

استخدام تعمیرکارآسانسور

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

استخدام تعمیرکار اجاق گاز

استخدام تعمیرکار اجاق گاز

استخدام / تعمیرکار آسانسور

استخدام / تعمیرکار آسانسور

استخدام تعمیرکار اجاق گاز

استخدام تعمیرکار اجاق گاز

تعمیرکار پله برقی

تعمیرکار پله برقی

استخدام سپرساز

استخدام سپرساز

استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کار آسانسور

استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کار آسانسور

استخدام تعدادی سرویسکار آسانسور متعهد

استخدام تعدادی سرویسکار آسانسور متعهد

مکانیک ساده یا مجرب

مکانیک ساده یا مجرب

تعمیــرکار حرفـه ای

تعمیــرکار حرفـه ای

تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی

تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی

استخدام سرویسکار آسانسور

استخدام سرویسکار آسانسور

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی/ جمهوری

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی/ جمهوری

تکنسین تعمیر

تکنسین تعمیر

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

تعدادی کارگر ماهر تعمیر سشوار

تعدادی کارگر ماهر تعمیر سشوار

استخدام تعمیرکار یخچال کرج

استخدام تعمیرکار یخچال کرج

استخدام تعمیرکارآسانسور

استخدام تعمیرکارآسانسور

سرویسکار آسانسور

سرویسکار آسانسور