به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز

استخدام مزدی دوز شومیز و تونیک نساجی

استخدام مزدی دوز شومیز و تونیک نساجی

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر

استخدام خیاط پرده دوز

استخدام خیاط پرده دوز

استخدام خیاط مزدی دوز

استخدام خیاط مزدی دوز

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

پادو

پادو

بیرون بر

بیرون بر

وردست  برشکار

وردست برشکار

تعدادی چرخکار مانتودوز

تعدادی چرخکار مانتودوز

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

استخدام شابلون زن

استخدام شابلون زن

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر

خیاط و مزدی دوز لباس کار

خیاط و مزدی دوز لباس کار

تعدادی بیرون بر تنه دوز،یقه دوز و وسط کار

تعدادی بیرون بر تنه دوز،یقه دوز و وسط کار

مزدی دوز مانتو وپالتو

مزدی دوز مانتو وپالتو

استخدام زیگزال میان دوزکارماهرخانم و آقا

استخدام زیگزال میان دوزکارماهرخانم و آقا

استخدام اتوکار وکارگر ساده

استخدام اتوکار وکارگر ساده

برشکار و خیاط زنانه

برشکار و خیاط زنانه

چرخکار شخصی دوز

چرخکار شخصی دوز