جوانان فعال در کار

جوانان فعال در کار

فیشالیست و ماسور

فیشالیست و ماسور

استخدام اصلاح کار

استخدام اصلاح کار

اجاره صندلی و اتاق به آرایشگر ماهر فقط با مشتری

اجاره صندلی و اتاق به آرایشگر ماهر فقط با مشتری

دونفر اقا و خانم

دونفر اقا و خانم

دونفر جوان اقا

دونفر جوان اقا

آرایشگر ماهر نیازمندیم

آرایشگر ماهر نیازمندیم

استخدام در سالن زیبایی بانوان

استخدام در سالن زیبایی بانوان

استخدام آرایشگر زنانه

استخدام آرایشگر زنانه

استخدام کوپ کار و براشینگ کار فقط حرفه‌ای

استخدام کوپ کار و براشینگ کار فقط حرفه‌ای

اجاره سالن آرایش

اجاره سالن آرایش

اجاره صندلی و مژه کار حرفه ای

اجاره صندلی و مژه کار حرفه ای

استخدام همکار آرایشگر

استخدام همکار آرایشگر

استخدام آرایشگر مردانه

استخدام آرایشگر مردانه

استخدام دستیار آرایشگر خانم

استخدام دستیار آرایشگر خانم

استخدام آرایشکر مردانه

استخدام آرایشکر مردانه

دستیار رنگ و مش

دستیار رنگ و مش

آرایشگر ماهر مردانه

آرایشگر ماهر مردانه

وردست آرایشگر خانم

وردست آرایشگر خانم

آرایشگر مردانه ماهر با سابقه در مناطق شمال تهران

آرایشگر مردانه ماهر با سابقه در مناطق شمال تهران