نگهدار کودک و سالمند

نگهدار کودک و سالمند

آقایی  جوان جهت مراقبت از بیمار

آقایی جوان جهت مراقبت از بیمار

استخدام نگهدار سالمند شبانه روزی

استخدام نگهدار سالمند شبانه روزی

استخدام مراقب سالمند

استخدام مراقب سالمند

خانـمی حداکثر30تا35ساله

خانـمی حداکثر30تا35ساله

استخدام نیروی پرستار ومراقب خانم و آقا

استخدام نیروی پرستار ومراقب خانم و آقا

نگهدار سالمند 24 ساعته

نگهدار سالمند 24 ساعته

استخدام نیروی نگهدار کودک

استخدام نیروی نگهدار کودک

پرستاری و نگهداری کودک و سالمند و بیمار تهران غرب شرق جنوب مرکز شمال

پرستاری و نگهداری کودک و سالمند و بیمار تهران غرب شرق جنوب مرکز شمال

استخدام آقا جهت نگهداری از بیمار

استخدام آقا جهت نگهداری از بیمار

استخدام  مراقب آقا 40 تا 50سال محدوده  اختیاریه

استخدام مراقب آقا 40 تا 50سال محدوده اختیاریه

استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم

استخدام نیروی خانم جهت پرستاری معلول

استخدام نیروی خانم جهت پرستاری معلول

پرستار کودک

پرستار کودک

استخدام نیروی نگهدار کودک

استخدام نیروی نگهدار کودک

استخدام نگهدار خانم جهت مراقبت از سالمند

استخدام نگهدار خانم جهت مراقبت از سالمند

مراقب خانم و خدمه آقا

مراقب خانم و خدمه آقا

خانم جهت نگهداری از کودک

خانم جهت نگهداری از کودک

استخدام نیروی مراقبتی خانم و آقا

استخدام نیروی مراقبتی خانم و آقا

استخدام مراقب و مربی کودک با حقوق عالی + شرایط عالی

استخدام مراقب و مربی کودک با حقوق عالی + شرایط عالی