گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

استخدام مشاور امور املاک

استخدام مشاور امور املاک

مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

استخدام مشاوراملاک حرفه ای

استخدام مشاوراملاک حرفه ای

جذب نیروی جوان

جذب نیروی جوان

استخدام تعداد محدود مشاور مبتدی و حرفه ایی

استخدام تعداد محدود مشاور مبتدی و حرفه ایی

(گروه مشاورین ویرا)

(گروه مشاورین ویرا)

استخدام منشی  ، مشاور

استخدام منشی ، مشاور

استخدام مشاور املاک

استخدام مشاور املاک

گروه مشاورین املاک ویرا

گروه مشاورین املاک ویرا

استخدام مشاور املاک

استخدام مشاور املاک

درآمد 20 میلیون + بیمه

درآمد 20 میلیون + بیمه

حقوق عالی + بیمه

حقوق عالی + بیمه

استخدام مسئول مذاکره ( مشاوره )

استخدام مسئول مذاکره ( مشاوره )

استخدام مشاور املاک تازه کار

استخدام مشاور املاک تازه کار

استخدام مشاوراملاک حرفه ای

استخدام مشاوراملاک حرفه ای

استخدام وکیل خانم

استخدام وکیل خانم

استخدام مشاور حقوقی

استخدام مشاور حقوقی

استخدام مشاور

استخدام مشاور