استخدام با حقوق ثابت

استخدام با حقوق ثابت

استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

استخدام در فروشگاه مگامال

استخدام در فروشگاه مگامال

کارشناس فنی و فروش

کارشناس فنی و فروش

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

درآمد 25 میلیونی

درآمد 25 میلیونی

استخدام کار ثابت

استخدام کار ثابت

3/5 ساعت کار 3/500م ثابت

3/5 ساعت کار 3/500م ثابت

استخدام کارشناس فروش (خانم)

استخدام کارشناس فروش (خانم)

استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

استخدام نیروی فعال

استخدام نیروی فعال

استخدام کارشناس ماشین آلات سنگین

استخدام کارشناس ماشین آلات سنگین

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

کارشناس فروش جهت فروش و پخش محصولات لوکس کاشی و سرامیک

کارشناس فروش جهت فروش و پخش محصولات لوکس کاشی و سرامیک

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید

استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی

کارشناس فروش

کارشناس فروش

استخدام مسئول هماهنگ کننده بازرسی فنی

استخدام مسئول هماهنگ کننده بازرسی فنی

کارشناس فروش و بازاریابی

کارشناس فروش و بازاریابی