استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

درآمد بالای 25  میلیون

درآمد بالای 25 میلیون

استخدام نقشه کش

استخدام نقشه کش

کارشناس برق

کارشناس برق

کارشناس IT خانم

کارشناس IT خانم

استخدام کارشناس تضمین کیفیت (خانم)

استخدام کارشناس تضمین کیفیت (خانم)

سه نیروی فعال

سه نیروی فعال

درآمد 25 میلیونی

درآمد 25 میلیونی

استخدام مهندس فیزیک،مکانیک،متالورژ و..

استخدام مهندس فیزیک،مکانیک،متالورژ و..

استخدام کارشناس کنترل کیفی

استخدام کارشناس کنترل کیفی

استخدام نقشه کش صنعتی آقا

استخدام نقشه کش صنعتی آقا

استخدام خانم نقشه کش صنعتی و کارگر ساده

استخدام خانم نقشه کش صنعتی و کارگر ساده

استخدام لیسانس نقشه برداری

استخدام لیسانس نقشه برداری

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس برق

استخدام مهندس برق

استخدام مهندس عمران یا معماری یا نقشه برداری

استخدام مهندس عمران یا معماری یا نقشه برداری

استخدام نقشه‌کش صنعتی (خانم)

استخدام نقشه‌کش صنعتی (خانم)

استخدام مهندس پایه یک

استخدام مهندس پایه یک

یکنفر کارشناس کنترل پروژه

یکنفر کارشناس کنترل پروژه

(گروه مشاورین ویرا)

(گروه مشاورین ویرا)