استخدام مونتاژ کار الکترونیک خانم

استخدام مونتاژ کار الکترونیک خانم

استخدام کارگرساده یا ماهر

استخدام کارگرساده یا ماهر

استخدام کارگر ماهر مونتاژ

استخدام کارگر ماهر مونتاژ

استخدام نقاش ساختمان

استخدام نقاش ساختمان

استخدام نقاش ماهرخودرو

استخدام نقاش ماهرخودرو

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر

استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر

مونتاژ کار و کارگر نیمه ماهر

مونتاژ کار و کارگر نیمه ماهر

کارگر ماهر  فرزکار ماهر

کارگر ماهر فرزکار ماهر

استخدام نجار

استخدام نجار

استخدام کارگرفنی

استخدام کارگرفنی

استخدام بسابکار جهت طلاسازی

استخدام بسابکار جهت طلاسازی

استخدام کارگر ماهر گوشت

استخدام کارگر ماهر گوشت

استخدام - کارمند

استخدام - کارمند

استخدام تراشکار و فرزکار حرفه‌ای و CNC کار ماهـر

استخدام تراشکار و فرزکار حرفه‌ای و CNC کار ماهـر

استخدام تراشکار

استخدام تراشکار

به تعدادی همکارآقا

به تعدادی همکارآقا

نیروی تاسیساتی

نیروی تاسیساتی

کارگر ماهر نجار

کارگر ماهر نجار

استخدام اپراتور فرز فانوک

استخدام اپراتور فرز فانوک

استخدام نصاب

استخدام نصاب