استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند فروش و اداری

استخدام کارمند فروش و اداری

کارمند فروش

کارمند فروش

کارمند آژانس

کارمند آژانس

استخدام خانم یا آقا

استخدام خانم یا آقا

درآمد 20 میلیون + بیمه

درآمد 20 میلیون + بیمه

اپراتور کامپیوتر جهت شرکتی معتبر

اپراتور کامپیوتر جهت شرکتی معتبر

گـروه امـلاک ویــرا

گـروه امـلاک ویــرا

استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

دستیار دندانپزشک

دستیار دندانپزشک

کار در داروخانه

کار در داروخانه

باروژ -استخدام کارمند ثبت سفارشات تلفنی

باروژ -استخدام کارمند ثبت سفارشات تلفنی

استحدام کارمند جوان

استحدام کارمند جوان

استخدام صندوقدار رستوران

استخدام صندوقدار رستوران

استخدام منشی

استخدام منشی

استخدام کارمند آقا

استخدام کارمند آقا

استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

امدادگر اورژانس

امدادگر اورژانس

درآمد 25 میلیونی

درآمد 25 میلیونی

درآمد 20 میلیون + بیمه

درآمد 20 میلیون + بیمه