جوانان کاری

جوانان کاری

بازنشسته با بیشتر از 30 سال تجربه

بازنشسته با بیشتر از 30 سال تجربه

انباردار آقا

انباردار آقا

آبدارچی آقا

آبدارچی آقا

امور مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی

امور مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی

ابدارچی مرد جوان

ابدارچی مرد جوان

نیازمند همکار مبتدی

نیازمند همکار مبتدی

آماده بکار مدیر چاپ و تبلیغات

آماده بکار مدیر چاپ و تبلیغات

شاگرد برای کار در بازار

شاگرد برای کار در بازار

مشاور بیمه ای ( تامین اجتماعی )

مشاور بیمه ای ( تامین اجتماعی )

فرصت شغلی استثنایی

فرصت شغلی استثنایی

محاسبه بهای تمام شده با ارائه مشاوره و پیشنهاد بهبود در کارخانه جات با تجربه کافی

محاسبه بهای تمام شده با ارائه مشاوره و پیشنهاد بهبود در کارخانه جات با تجربه کافی

استخدام کارمند آقا و خانم برای فروشگاه زنجیره ای معتبر کل مناطق تهران و حومه

استخدام کارمند آقا و خانم برای فروشگاه زنجیره ای معتبر کل مناطق تهران و حومه

جویای کار همراه بیمار در بیمارستان مخصوص خانومها

جویای کار همراه بیمار در بیمارستان مخصوص خانومها

استخدام کار

استخدام کار

دعوت به همکارى از ادیتور خانم

دعوت به همکارى از ادیتور خانم

طراح آسانسور

طراح آسانسور

استخدام لابی من

استخدام لابی من

نیروی خدمات در کارگزاری اقتصاد بیدار

نیروی خدمات در کارگزاری اقتصاد بیدار

جویای کار+مستعد

جویای کار+مستعد