آماده به کار سرایدار ساختمان

آماده به کار سرایدار ساختمان

استخدام بهیار، ماما، پرستار

استخدام بهیار، ماما، پرستار

امدادگر اورژانس

امدادگر اورژانس

استخدام ناخن کار حرفه ای

استخدام ناخن کار حرفه ای

انباردار آقا

انباردار آقا

استخدام بهیار

استخدام بهیار

بهیار خانم

بهیار خانم

استخدام بهیار

استخدام بهیار

استخدام انباردار

استخدام انباردار

برگزاری دوره های آموزش هنری

برگزاری دوره های آموزش هنری

استخدام مدیر فروش

استخدام مدیر فروش

به یک انبار دار مجرب

به یک انبار دار مجرب

استخدام صندوق دار داروخانه شیفت عصر

استخدام صندوق دار داروخانه شیفت عصر

بهیار، ماما

بهیار، ماما

استخدام بهیار خانم

استخدام بهیار خانم

تعدادی نیروی بازنشسته  جهت‌ مجتمع‌ مسکونی‌

تعدادی نیروی بازنشسته جهت‌ مجتمع‌ مسکونی‌

استخدام بازنشسته

استخدام بازنشسته

فتوشاپ کار خانم

فتوشاپ کار خانم

استخدام  عکاس و فیلمبردار خانم

استخدام عکاس و فیلمبردار خانم

استخدام انباردار

استخدام انباردار