آماده به کار

آماده به کار

آماده به کار راننده آقا

آماده به کار راننده آقا

کارمند اداری خانم دیپلم. و بالاتر همراه با اموزش

کارمند اداری خانم دیپلم. و بالاتر همراه با اموزش

آماده همکاری جهت فروش شیرین گندمک و پفک هندی

آماده همکاری جهت فروش شیرین گندمک و پفک هندی

مشاوره مدیریت‌، بازاریابی و فروش

مشاوره مدیریت‌، بازاریابی و فروش

آماده همکاری‌باشرکت های پخش وعمده فروشی ها جهت شیرین گندمک و پفک هندی

آماده همکاری‌باشرکت های پخش وعمده فروشی ها جهت شیرین گندمک و پفک هندی

طراح گرافیست

طراح گرافیست

آماده همکاری با شرکت ها و دفاتر معماری

آماده همکاری با شرکت ها و دفاتر معماری

آماده به کار

آماده به کار

آموزش به همراه معرفی به کار

آموزش به همراه معرفی به کار

استخدام تمام وقت نیروی خدماتی

استخدام تمام وقت نیروی خدماتی

محافظ شخصی دوره دیده ـ آماده همکاری

محافظ شخصی دوره دیده ـ آماده همکاری

 به تعدادی هنر جو جهت ساخت زیورآلات رزینی نیازمندیم

به تعدادی هنر جو جهت ساخت زیورآلات رزینی نیازمندیم

محافظ شخصی دوره دیده ـ آماده همکاری

محافظ شخصی دوره دیده ـ آماده همکاری

آماده به کار در انجام تمام مشاغل

آماده به کار در انجام تمام مشاغل

مشاوره مدیریت‌، بازاریابی و فروش

مشاوره مدیریت‌، بازاریابی و فروش

آماده به کار

آماده به کار

آماده به همکاری تسلط کامل به زبان

آماده به همکاری تسلط کامل به زبان

تیم مشــــاوره شغلی

تیم مشــــاوره شغلی

اگر به یک نفر جهت نگهبانی

اگر به یک نفر جهت نگهبانی