خانم جهت کارگاه تولیدی شمع

خانم جهت کارگاه تولیدی شمع

به تعدادی خانم جهت کار

به تعدادی خانم جهت کار

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند یا کمک برشکار

استخدام بسته بند یا کمک برشکار

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند یا کمک برشکار

استخدام بسته بند یا کمک برشکار

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند آقا

استخدام بسته بند آقا

استخدام بسته بند و اتوکار

استخدام بسته بند و اتوکار

استخدام 15 نفر کارگر ساده خانم

استخدام 15 نفر کارگر ساده خانم

استخدام همکار جهت بسته بندی

استخدام همکار جهت بسته بندی

استخدام بسته بند کار ماهر خانم

استخدام بسته بند کار ماهر خانم

استخدام یک نفر بسته بند خانم

استخدام یک نفر بسته بند خانم

بسته بند خانم

بسته بند خانم

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

خانم جهت کار بسته بندی

خانم جهت کار بسته بندی

10 نفر کارگر ساده تمام وقت

10 نفر کارگر ساده تمام وقت