استخدام یک نفر مدیر بازرگانی خانم

استخدام یک نفر مدیر بازرگانی خانم

استخدام مدیرمالی/مدیراجرایی وتولید/استادکار ماهرو...

استخدام مدیرمالی/مدیراجرایی وتولید/استادکار ماهرو...

استخدام مدیربازرگانی باسابقه

استخدام مدیربازرگانی باسابقه

مدیر واحد برنامه ریزی

مدیر واحد برنامه ریزی

مدیر فروش

مدیر فروش

شرکت باختر پدید فولاد به‌ یک‌مدیربازرگانی‌خارجی

شرکت باختر پدید فولاد به‌ یک‌مدیربازرگانی‌خارجی

استخدام مدیر ساختمان /حداکثر سن

استخدام مدیر ساختمان /حداکثر سن

مدیر

مدیر

سرپرست کارخانه و ماشین آلات در شرکت راهسازی معتبر

سرپرست کارخانه و ماشین آلات در شرکت راهسازی معتبر

استخدام کارشناس ارشد جهت مدیریت

استخدام کارشناس ارشد جهت مدیریت

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

استخدام مدیر کارخانه

استخدام مدیر کارخانه

 مدیردارای شرایط کامل در امور مدیریتی

مدیردارای شرایط کامل در امور مدیریتی

استخدام مدیر ( اجرایی )  در یک شرکت بازرگانی

استخدام مدیر ( اجرایی ) در یک شرکت بازرگانی

مدیر

مدیر

استخدام مدیربرنامه ریزی تولید در رباط کریم

استخدام مدیربرنامه ریزی تولید در رباط کریم

استخدام مدیر

استخدام مدیر

یک شرکت بزرگ پیمانکاری استخدام می نماید

یک شرکت بزرگ پیمانکاری استخدام می نماید

استخدام مدیر کارخانه

استخدام مدیر کارخانه

استخدام مدیر کارخانه

استخدام مدیر کارخانه