استخدام در یک شرکت صنعتی

استخدام در یک شرکت صنعتی

استخدام برشکار ماهر

استخدام برشکار ماهر

استخدام اپراتور دستگاه برش ورق CNC

استخدام اپراتور دستگاه برش ورق CNC

استخدام اپراتور جهت واحد آزمایشگاه شرکت تولیدی معتبر

استخدام اپراتور جهت واحد آزمایشگاه شرکت تولیدی معتبر

دعوت به همکاری کارگر فنی ماهر

دعوت به همکاری کارگر فنی ماهر

استخدام در یک شرکت معتبر

استخدام در یک شرکت معتبر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام تکنسین ماهر جهت اپراتور فرز

استخدام تکنسین ماهر جهت اپراتور فرز

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

فرزکار ماهر و نیمه ماهر

فرزکار ماهر و نیمه ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

به کارگر وارد جهت  تولیدی بوفه وساعت وال سی دی برنجی

به کارگر وارد جهت تولیدی بوفه وساعت وال سی دی برنجی

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و پاشش کار رنگ پودری

 استاد کار درب و پنجره

استاد کار درب و پنجره

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

استخدام آشپز فرنگی شیفت صبح

استخدام آشپز فرنگی شیفت صبح

استخدام مرغکار حرفه ای

استخدام مرغکار حرفه ای

 قصاب و بیخسکار ماهر

قصاب و بیخسکار ماهر