تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

خیاط ماهر و برشکار ماهر

خیاط ماهر و برشکار ماهر

استخدام خیاط کاور پارچه ای و ژلاتینی مبل

استخدام خیاط کاور پارچه ای و ژلاتینی مبل

استخدام خیاط خانم و آقا

استخدام خیاط خانم و آقا

سه سوزنه دوز

سه سوزنه دوز

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

تعدادی همکارخانم‌یاآقا

تعدادی همکارخانم‌یاآقا

استخدام خیاط

استخدام خیاط

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

استخدام خیاط و وردست زنانه دوز ماهر

استخدام خیاط و وردست زنانه دوز ماهر

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

تعدادی چرخکار حرفه ای مانتو

الگو ساز مسلط و با سابقه

الگو ساز مسلط و با سابقه

 راسته دوز ماهر خانم

راسته دوز ماهر خانم

استخدام خیاط ماهر مبل راحتی

استخدام خیاط ماهر مبل راحتی

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

سه سوزنه دوز

سه سوزنه دوز

استخدام راسته دوز ماهر خانم

استخدام راسته دوز ماهر خانم

استخدام تعدادی  زنانه دوز ماهر

استخدام تعدادی زنانه دوز ماهر

تعدادی تنه دوز،یقه دوز و اتوکش/تولیدی پیراهن مردانه

تعدادی تنه دوز،یقه دوز و اتوکش/تولیدی پیراهن مردانه

چرخکار و خیاط در کارگاه معتبر لباس زنانه نیازمندیم

چرخکار و خیاط در کارگاه معتبر لباس زنانه نیازمندیم