کارگر بسته بندی

کارگر بسته بندی

به یک بسته بندآقا

به یک بسته بندآقا

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام پرسنل انبار

استخدام پرسنل انبار

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

بسته بند پوشاک خانم

بسته بند پوشاک خانم

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

یک کارگر ساده خانم یا آقا

یک کارگر ساده خانم یا آقا

استخدام کارگر بسته بندی

استخدام کارگر بسته بندی

استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

استخدام وسط کار و بسته بند

استخدام وسط کار و بسته بند

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

به یک خانم جهت بسته بندی جوراب بچه گانه

به یک خانم جهت بسته بندی جوراب بچه گانه

استخدام بسته بند خانم

استخدام بسته بند خانم

استخدام زوج خانم و آقا جهت بسته بندی

استخدام زوج خانم و آقا جهت بسته بندی

چند خانم جهت بسته بندی  پوشاک نوزادی

چند خانم جهت بسته بندی پوشاک نوزادی

یک نفر خانم جهت

یک نفر خانم جهت

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)

استخدام بسته بند لوازم یدکی خودرو (خانم)